Sứ mệnh tầm nhìn SOHUDE

13/05/2020 | 1261

SOHUDE phấn đấu trở thành nhà phát triển văn phòng chuyên nghiệp chuẩn 5 SAO, kiến tạo thịnh vượng thông qua việc cung cấp các không gian làm việc hiệu quả, linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Hệ tư tưởng cốt lõi của SOHUDE

Là một thành viên, chúng tôi tuân thủ hệ tư tưởng cốt lõi chung của SOGROUP. Đó là:

Mục đích cốt lõi

Tất cả các hoạt động của SOGROUP hướng tới việc xây dựng, phát triển các giá trị bền vững phục vụ xã hội

Tạo ra môi trường tử tế, lạc quan và hạnh phúc; trao cơ hội việc làm và phát triển cho các thế hệ SOGROUP

Sứ mệnh cốt lõi

Phát triển con người

Hài lòng khách hàng

Đối tác cùng thắng

Tri ân cổ đông

Xây dựng cộng đồng

Giá trị cốt lõi Chính trực, Tận tâm, Sáng tạo, Đồng đội, Kỷ luật

Từ những tư tưởng cốt lõi của SOGROUP, SOHUDE định hình mình như một nhà phát triển không gian làm việc chuyên nghiệp với:

►Sứ mệnh kiến tạo thịnh vượng thông qua việc cung cấp các không gian làm việc hiệu quả, linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

►Tầm nhìn phấn đấu trở thành nhà phát triển văn phòng chuyên nghiệp chuẩn 5 SAO chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

Chính sứ mệnh và tầm nhìn này đã giúp chúng tôi định hình được sản phẩm cốt lõi là hệ thống toà nhà văn phòng chuẩn 5 SAO.

Vui lòng >>bấm vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm cốt lõi của SOHUDE<<


(*) Xem thêm

Bình luận