Giới thiệu
Sứ mệnh tầm nhìn SOHUDE

Sứ mệnh tầm nhìn SOHUDE

13/05/2020


SOHUDE phấn đấu trở thành nhà phát triển văn phòng chuyên nghiệp chuẩn 5 SAO, kiến tạo thịnh vượng thông qua việc cung cấp các không gian làm việc hiệu quả, linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Xem thêm ››

Quá trình phát triển SOHUDE

Quá trình phát triển SOHUDE

13/05/2020


SOHUDE, Công ty TNHH SOHUDE, thành viên SOGROUP đầu tiên, được thành lập vào ngày 03/08/2015. Chúng tôi chuyên về phát triển hệ thống toà nhà văn phòng chuẩn 5 SAO, hướng tới cung cấp các giải pháp tổng thể  để phát triển các toà nhà văn phòng cung cấp không gian làm việc, văn phòng làm việc hiệu quả, linh hoạt cho các doanh nghiệp

Xem thêm ››

Toà nhà văn phòng 5 SAO

Toà nhà văn phòng 5 SAO

19/05/2020


Sản phẩm cốt lõi của SOHUDE là hệ thống các tòa nhà văn phòng chuẩn 5 SAO; nhằm kiến tạo thịnh vượng thông qua việc phát triển các giải pháp không gian làm việc hiệu quả để đáp ứng tối đa các nhu cầu của doanh nghiệp

Xem thêm ››